Ne yapmalıyım?
Ne yapmalıyım?

İnternet, hem kadına şiddetin gerçekleştiği, hem de şiddet gören kadınların cevap aradığı bir dünya. 

kadinhaklari.org, internette cevap arayan kadınların ihtiyaçlarına göre içerik üretimi ve internet ekosistemininde hak farkındalığının artması için işbirlikleri yapan, şiddet gören kadınlar için sürdürülebilir destek modelleri üreten, ve bu modellerle kadına destek veren örgütlerinin çarpan etkisi yaratmasını hedefleyen bir platform.

Sindirilebilir Hukuki Bilgi Yayını Yapar

Şiddet gören kadınların, hak arama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgileri üretir.

İnternet Ekosistemini Teknoloji ile İyileştirir

İnternet ekosistemindeki aktörlerle iş birliği yaparak hak bilgilerini yaygınlaştırır.

Kadına Şiddet Verisi Üretir ve Yayınlar

İnternette yapılan şiddet aramalarına dair veri üretir, kamuya açık bir şekilde yayınlar.

İnternet, hem kadına şiddetin gerçekleştiği, hem de şiddet gören kadınların cevap aradığı bir dünya. 

kadinhaklari.org, internette cevap arayan kadınların ihtiyaçlarına göre içerik üretimi ve internet ekosistemininde hak farkındalığının artması için işbirlikleri yapan, şiddet gören kadınlar için sürdürülebilir destek modelleri üreten, ve bu modellerle kadına destek veren örgütlerinin çarpan etkisi yaratmasını hedefleyen bir platform.