Boşanma davaları: Püf noktalar ve çocuklarla iletişim

Boşanma davası ücreti ne kadardır?

Açılacak davanın tipine göre anlaşma ücreti değişir.

Boşanmalı mıyım? Boşanma sırasında çocuğuma nasıl davranmalıyım?

Özellikle mal varlığı açısından tespit edilebilir, herşeyin üzerine adına kayıtlı mallar varsa, boşanmada hiçbir mal kaybınız olmaz. Ancak eğer çocuklarınız varsa, çocukların gelişimi açısından dikkatli olmak ve çocuğun gelişimi için en sağlıklı ortamın oluşturulması gerekir. 

Bu noktada özellikle çocuğa durumun anlatılması, çocuğun yönlendirilmesi ve psikolojik destek sağlanması, bu tarzı süreçlerin ele alınıp iyi ve profesyonel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bu süreçte genelde aileler kendi derdine düşüp, çocuklarının ruh durumunu ihmal edebiliyor. Aile fertleri çocukla yeterince ilgilenemiyorsa, bu konuda destek istenebilir. 

Özellikle çekişmeli boşanma süreçlerinde çocuklar çok yıpranmaktalar ve ihmal edilmekteler. Çoğu durumda, iki taraf da çocuğa yaranma derdi ile çocuğun psikolojisini istemeden kötü etkileyebilir. Çocuğun bu durumda pragmatist tepkiler geliştirmesinin önünü almak gerekmektedir.

Boşanma davaları ne kadar sürer? Ne kadar sürede boşanabilirim?

Boşanma davasını etkileyen iki tane faktör vardır: Birincisi, boşanmanın anlaşmalı olup olmadığı, ikincisi ise boşanma davasının nerede açıldığı. Boşanma eğer anlaşmalı ise, zaten dava açıldıktan sonra yapılacak ilk duruşmada boşanma davası biter. Bu da ortalama 2-3 aylık bir süreçtir. 

Ama eğer çekişmeli bir davaysa, dilekçeler açılması, yapılacak incelemelerin gerektirdiği zaman, vb.  gibi durumlar süreci uzatacaktır. Bu süre bir yılı geçebilir, çekişmenin boyutuna göre daha da uzayabilir.

Davanın nerede açıldığı da davanın sürecini etkileyecektir. Daha küçük yerlerde, mahkemenin iş yükü az olucaktır, bu yüzden davalar kısa sürüp bitebilir. Ancak Ankara merkez, İstanbul merkez, ya da İzmir Merkez gibi büyük yerlerde dava açıldığında duruşma günleri arasında daha çok boşluk olucaktır, bu yüzden dava uzayacaktır.

Boşanma davasını nerede açabilirim?

Boşanma davası her yerde açılamaz. Mahkemelerin bu konuda yetkili olması gerekir. Bu davalar ancak, eşlerden birinin yerleşim yeri, ya da eşlerin en son 6 ay oturdukları yerleşim yerlerinin mahkemelerinde açılabilir. Taraflar eğer ki yetki konusunda anlaşırlarsa, herhangi bir yerde davayı açabilirler. Eğer taraflardan biri yetkisiz bi yerde dava açtıysa, taraflardan diğeri buna itiraz etmezse, dava devam edebilir. Prensip olarak, ya eşlerden birinin yerleşim yerinde ya da en son 6 ay oturdukları yerde açılması gerekir.

Bir davanın ne kadar süreceği, dava içerisinde araştırılacak konulara göre değişecektir. Özellikle bir davanın bitmesi de, o davanın tamamen kalktığı anlamına gelmez. Davada tamamen karar verdikten sonra, taraflar bu karara itiraz etmek isterlerse, üst mahkeme süreçleri olacaktır. Yargıtaya giden dosyalar, 3 yıldan önce gelmemektedir. Bunun nedeni, temyiz incelenmesinin 3 yıldan önce bitmemesidir. Dolayısıyla, bu temyiz incelemesi tamamlanmadan boşanma kararı uygulanamamaktadır.

Mesela şu durumu ele alalım: Boşanma kararı verilmiş, ancak temyizde dosyası olduğu için evli görülen birçok insan vardır. Karar kesinleşmeden, temyiz aşaması tamamlanmadan, evlilik kaydı düşmemektedir. 

Temyize gitmiş boşanma davasında, davanın geçerli olması için ne yapmak gerekir?

Bunu hızlandırmak için, tarafların açtığı dosyada temyizden feragat sistemi müessesesi uygulanmaktadır. Bu durumda, iki taraf da bizzat gidip kararı kalemden almaktadır. Kararı temyiz etmeyeceğini yazılı bir dilekçeyle mahkemeye bildirir. Bu durumda, bütün yargılama tamamlanmış oluyor ve boşanma kararı uygulanıyor.