Kadın Hakları Bilgi Platformu, avukat, mühendisler ve insan hakları aktivistlerinin interdisipliner strateji geliştirmesiyle oluşturulmuş bir dijital hak iletişimi projesidir. 2017 yılından beri faaliyet gösteren platforma, 3000’den fazla kadın şiddet gören kadın, arama motorlarına şiddet gördüklerini beyan ederek ulaşmış ve hukuki bilgi almıştır.

Kadın Hakları Bilgi Platformu’nun Amaçları

  • Dijital ekosistemlerin, hak farkındalığı için iyileştirilmesini hedefler.
  • Kadına şiddet verilerinin anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışır.
  • Şiddet gören kadınların, mevcut destek sistemlerine ulaşmasını sağlamaya çalışır.
  • Kadınların, şiddet türleri ile ilgili bilgilendirilmesini amaçlar.

Kadın Hakları Bilgi Platformu’nun Faaliyetleri:

  • İnsan hakları bilgilerini, arama motorlarının ranking algoritmalarına uygun hale getirir.
  • Hak ihlallerinin tespiti ve kadına şiddetin gerçek boyutlarının anlaşılması için veri üretimi gerçekleştirir.
  • Kadınlara insan haklarını sindirilebilir bir şekilde sunar, hukuki terminolojiyi sadeleştirir ve anlaşılabilir kılar.
  • Kadınların hukuk yoluna başvurma sürecinde yaşayacağı bürokratik zorluklarla ilgili bilgilendirmeler içerir.
  • Psikolojik şiddet, ekonomik şiddet gibi şiddetin görünmeyen yüzleri ile ilgili kadınları bilgilendirir.